Jan Jindra

Bakalářská práce

Komunistické elity ve státní správě na okresech Rychnov nad Kněžnou a Dobruška v letech 1948 - 1960

The Communist Elites in the State Adminisration in Districts Rychnov nad Kněžnou and Dobruška in Years 1948 - 1960
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na funkcionářské elity okresních národních výborů v Rychnově nad Kněžnou a Dobrušce mezi lety 1948 až 1960. Studie se zabývá analýzou personálních pohybů celého spektra funkcí ve státní správě, což zahrnuje funkcionáře a poslance ONV v obou okresech a dále nevolené vedoucí úředníky aparátu obou ONV. Sledováno je obsazení jednotlivých funkcí počínaje volbami do Národního …více
Abstract:
The bachelory thesis is focused on the functionary elites of the District National Committees in Rychnov nad Kněžnou and Dobruška in years 1948 – 1960. The study is engaged in analysis of the personal movements in the whole spectrum of functions in the State administration, it includes functionaries and deputies of the District National Comittees in both districts and then non-elected leadership officials …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB262

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2010
  • Vedoucí: Ondřej Felcman
  • Oponent: Jan Mervart

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv