RNDr. Katarína Furmanová

Doctoral thesis

Visualization and Visual Analysis of Intermolecular Interactions of Proteins

Visualization and Visual Analysis of Intermolecular Interactions of Proteins
Abstract:
Proteíny sú komplexné makromolekuly, ktoré sú základom životne dôležitých procesov odohrávajúcich sa vo všetkých organizmoch. Vedci z mnohých oblastí preto už niekoľko dekád skúmajú ich štruktúru, funkcie a interakcie s inými molekulami. Príkladom je napríklad oblasť návrhu nových liečiv, kde vedci skúmajú ako proteíny interagujú s malými molekulami nazývanými ligandy. Ďalším príkladom je oblasť štruktúrnej …more
Abstract:
Proteins are complex macromolecules governing essential life processes in all organisms. Therefore, their structure, function, and interaction patterns have been studied already for decades by experts from various fields. For example, in the field of drug design, researchers are examining how the proteins interact with small molecules called ligands, while structural biologists are examining the mutual …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 9. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 12. 2019
  • Supervisor: doc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D.
  • Reader: Prof. Timo Ropinski, Assoc. Prof. Pere-Pau Vázquez

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Doctoral programme / field:
Informatics (4-years) / Informatics

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.