Bc. Adam Duffek

Diplomová práce

Manažeři lidských nadějí: Etnografie sociální marginalizace

Managers of Human Hopes: An Ethnography of Social Marginalization
Anotace:
Práce etnografickou metodou popisuje vztahy mezi rozvojovými projekty, antropologickým věděním a humanitarismem v podobě tzv. humanitárního diskursu. Shrnuje výsledky výzkumu, který probíhal od jara 2015 do února 2017. Autor se zaměřuje na velký rozvojový projekt v romských osadách na východním Slovensku. Teoretizuje oficiální cíle projektu prostřednictvím antropologie humanitarismu a sleduje dopady …více
Abstract:
This thesis, written with the use of an ethnographic method, describes the relationships between development projects, anthropological knowledge and humanitarianism in the form of humanitarian discourse. It summarizes the results of the research, which lasted from the spring 2015 until February 2017. The author focuses on one big development project, which was held in the roma settlements in the east …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Ryška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Duffek, Adam. Manažeři lidských nadějí: Etnografie sociální marginalizace. Pardubice, 2017. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Sociologie / Sociální antropologie