Bc. Jan Čovban, DiS.

Diplomová práce

Specifika vzniku a skončení služebního poměru

Specific of establishment and termination in civil service
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá specifiky vzniku a zániku služebního poměru dle zákona č. 234/2014 Sb. Práce je zaměřena zejména na oblast vzniku služebního poměru a jeho proces, neopomíná ani způsoby skončení služebního poměru. První část práce je věnována druhům zaměstnávání ve veřejné správě a vymezením jednotlivých rozdílů. Další část práce se zabývá institucionální a osobní působností nového zákona …více
Abstract:
This thesis deals with the specifics of commencement and termination of service pursuant to the Act no. 234/2014 Coll. The work is focused mainly on the commencement of service and the process does not forget methods of termination of service. The first part is devoted to types of employment in the public administration and the definition of individual differences. Another part deals with institutional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Jan Horecký, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Veřejná správa / Veřejná správa