Monika Čevelová

Bachelor's thesis

Technické památky ve správě s.p. DIAMO, o.z. Odra, Ostrava

Technical Relic Sights Managed by s.p. DIAMO, o.z. Odra, Ostrava
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je zhodnotit stav a péči o technické památky spojené s hornickou činností na Ostravsku a Karvinsku. Práce shrnuje informace o technických památkách ve správě s. p. DIAMO, o. z. ODRA a o areálech, ve kterých se památky nachází. Zabývá se také náklady, které s. p. DIAMO, o. z. ODRA vynakládá z dotací ze státního rozpočtu ČR na útlum uhelného hornictví na obnovu a opravu kulturních …more
Abstract:
The aim of the bachalor thesis is to rewiew the condition and care of the technical monuments associated with mining activities in the Ostrava and Karvina. The writing summarizes information about the technical monuments in the administration of Diamo s. p., o. z. ODRA campuses and in which monument is located. It also deals with costs that Diamo s. p., o.z. ODRA spends on subsidies from the state …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2012
  • Supervisor: Oldřich Vlach
  • Reader: Petr Ondrašík

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava