Bc. Denisa Húsová

Diplomová práce

Virtuálne meny a mena BitCoin ako nástroj peňažného trhu

Virtual currency and currency Bitcoin as money market instrument
Abstract:
ANNOTATION HÚSOVÁ, Denisa: Virtual currency and currency Bitcoin as money market instrument. [Master thesis]. College of Banking Prague, International College of Banska Bystrica. Department of Finance and Banking. Supervisor: doc. Ing. Peter Gallo, CSc. Year of defense: 2014. Pages: 92. The subject of our master thesis is analyse currency Bitcoin and virtual currency of money market. The thesis includes …více
Abstract:
ANOTÁCIA HÚSOVÁ, Denisa: Virtuálne meny a mena Bitcoin na peňažnom trhu. [Diplomová práca]. Bankoví inštitút vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií a bankovníctva. Vedúci práce: doc. Ing. Peter Gallo, CSc. Rok obhajoby: 2014. Počet strán: 92. Predmetom diplomovej práce je analýza meny Bitcoin a virtuálnych mien na peňažnom trhu. Diplomová práca obsahuje 15 grafov …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Peter Gallo, CSc.
  • Oponent: Doc. Ing. Václav Dufala, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance