Bc. Jiří MAJEREK

Diplomová práce

Analýza intenzity zatížení hráčů ledního hokeje

An analysis of intensity load of ice hockey players
Anotace:
Cílem této diplomové práce je analyzovat intenzitu zatížení hráčů ledního hokeje v průběhu utkání a tréninkového procesu. Tato analýza byla provedena pomocí srdeční frekvence. Měřeným souborem (n = 24) byl juniorský extraligový tým HC Vítkovice Steel. Jako měřící zařízení byl použit systém Polar Team2. Výběr vhodné metody měření intenzity zatížení hráčů ledního hokeje - vybrali jsme podle literatury …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze the intensity level of ice hockey players during matches and training process. This analysis was performed using the heart rate. Measured sample (n = 24) was junior extra league team HC Vitkovice Steel. As a measuring device system was used for Polar Team2. Selection of appropriate methods of measuring the intensity of the load of ice hockey players - we chose the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2015
Zveřejnit od: 3. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Roman Vala, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAJEREK, Jiří. Analýza intenzity zatížení hráčů ledního hokeje. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta