Bc. Stanislav Šobek

Diplomová práce

Návrh snímače otáček volantu pro experimentální vozidlo

Design of wheel speed sensor for experimental vehicle
Anotace:
Cílem diplomové práce je především nalezení vhodného řešení návrhu snímače otáček volantu na experimentálním vozidle vyvíjené na Univerzitě Pardubice. Hlavním cílem je zajištění bezpečného systému ovládání zadní říditelné nápravy na vozidle. Dále je diplomová práce rozdělena na dvě části, kdy první část řeší a objasňuje problém z teoretické stránky a v druhé části je již samotné zkoumání problému a …více
Abstract:
The principal target of my thesis is finding solutions of draft sensor turns steering wheel for experimental vehicle developed of Univerzita Pardubice. The main result of this thesis is safe system of control rear driving axle on an experimental vehicle. Then is thesis divided to two parts, first solve the problem from the standpoint of theory a in the second part is practical application and pursuit …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 11. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Miroslav Tesař, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šobek, Stanislav. Návrh snímače otáček volantu pro experimentální vozidlo. Pardubice, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní prostředky: Silniční vozidla