Bc. Daniela Hajduková

Diplomová práce

Chráněné dílny a trh práce

Sheltered workshops and the employment market
Anotace:
Ve své diplomové práci se zabývám přínosem chráněných pracovních dílen a chráněných pracovních míst pro trh práce konkrétně na Mostecku. Teoretická část se věnuje vymezení pojmů týkajících se osob se zdravotním postižením, dále specifikuje chráněné pracovní dílny a chráněná pracovní místa a konkretizuje nástroje aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Praktická …více
Abstract:
In my work I deal with the benefit of sheltered workshops and sheltered jobs for the labour market, specifically around the Most. Theoretical part is about definitions concerning persons with disabilities, further specifies the sheltered workshops and sheltered employment and reflects the active employment policy instruments in the employment of people with disabilities. Practical part describes the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Jaroslav Kunc
  • Oponent: JUDr. Jana Šmejcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní