Bc. Ondřej Ngo

Master's thesis

Hodnocení dopadu programů screeningu zhoubných nádorů

Evaluation of cancer screening programmes impact
Abstract:
Praktické vyhodnocování dopadu screeningových programů nádorových onemocnění na populační zátěž těmito onemocněními je nezbytné. Pouze prokázané snižování mortality na dané nádorové onemocnění v důsledku screeningu opodstatňuje význam těchto programů. V této práci byla provedena sumarizace existujících přístupů v hodnocení dopadu screeningových programů na populační zátěž nádorovými onemocněními s …more
Abstract:
It is necessary to evaluate the cancer screening programmes impact on population burden of cancer. The importance of these programmes is justified only by the reducing cancer mortality due to the screening. The thesis summarizes the existing approaches in the evaluating of cancer screening programmes impact on population burden of cancer with the emphasis on the categorization of used statistical methods …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2014
  • Supervisor: RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta