Bc. Tomáš Zeman

Master's thesis

Rozdíly v robusticitě svalstva u různých profesí moravské středohradištní populace

Differences in muscle robusticity of various occupations in Moravian early medieval population
Abstract:
Cílem mé práce je morfoskopicky zhodnotit míru výskytu entezopatií u jedinců pohřbených na jednotlivých archeologicky prozkoumaných pohřebištích raně středověkého slovanského hradiště Pohanska u Břeclavi a statisticky porovnat výskyt entezopatií předem vytyčených skupin, vymezených na základě současných archeologických poznatků. Další cílem je přesvědčit se o tom, jakým způsobem souvisí míra výskytu …more
Abstract:
My main goal is to asses morfoscopically the occurrence of enthesopathies among people buried and archaeologically excavated in graveyards of Slavic stronghold Pohansko near Břeclav and compare it statistically between groups defined on the base of archaeological findings. Another goal is to explore, how occurrence of enthesopathies relate to basic demografical and metrical characteristics.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2011
  • Supervisor: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Anthropology / Anthropology