Tomáš ŠKAŘUPA

Bakalářská práce

Grafický formát SVG a jeho využití\nl{}

The SVG Graphic Format and Its Applications\nl{}
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je podrobně popsat grafický formát SVG. Celá práce je rozdělena do několika kapitol, ve kterých jsou popsány jednotlivé vlastnosti formátu SVG. Tyto vlastnosti jsou v každé kapitole demonstrovány na názorných ukázkách. V rámci praktické části je vytvořeno několik ukázkových aplikací a jedna aplikace rozsáhlejšího charakteru. Součástí práce je elektronická dokumentace, která …více
Abstract:
The goal of this work is to describe graphic format SVG in details. The thesis is divided into several chapters, which deal with specific characteristics of SVG format. There are made some model applications and one detailed application within the project part. Part of this thesis is also an electronic documentation, which contains a description of particular elements of graphic format SVG and their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 6. 2013
Zveřejnit od: 7. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Pokorný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠKAŘUPA, Tomáš. Grafický formát SVG a jeho využití\nl{}. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie