Bc. Roman Žák

Diplomová práce

Řízení nástupnictví v rodinných malých a středních podnicích

Management succession in family small and medium-sized enterprises
Anotace:
Cílem diplomové práce je na základě zpracování teoretických východisek problematiky řízení nástupnictví v rodinných malých a středních podnicích, udělat analýzu tohoto problému v rodinném podniku Pamiro team s. r. o. a na jejím základě navrhnout optimální variantu řešení této problematiky v uvedeném rodinném podniku. Diplomová práce je součástí řešení výzkumného projektu AKADEMIE STING IGA_AS_02 „Management …více
Abstract:
The aim of this thesis is on the basis of processing theoretical background problematics of management succession in family small and medium-sized enterprises analyzes this problem in family enterprise Pamiro team s. r. o. and propose optimal variant measures for this problem in selected family enterprise. The thesis is a part of a research project analysis of the STING ACADEMY named IGA_AS_02 „Management …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Renáta Ježková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Monika Kaňová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting