Mgr. et Mgr. Bc. Dominika Bartošová

Bakalářská práce

K povaze romantismu historických dramat Josefa Jiřího Kolára

To the nature of romanticism Josef Jiří Kolár's historical dramas
Anotace:
Hlavním předmětem této práce je analýza romantických prvků v historických dramatech Josefa Jiřího Kolára. Konkrétně jde o dramata Žižkova smrt, Pražský Žid a Královna Barbora. Cílem analýzy je prozkoumání typu romantismu užitého v těchto dílech. Podkladem pro její provedení je komparace individualizujícího (máchovského) romantismu a romantismu odosobňujícího. Prokázání jejich odlišnosti je založeno …více
Abstract:
The main topic of this work is the analysis of romantic elements in Josef Jiří Kolár's historical dramas. Specifically Žižkova smrt (Žižka´s death), Pražský Žid (Prague Jew) and Královna Barbora (Queen Barbora). The aim of this analysis is to examine the type of romanticism applied in these works. The basis for this analysis is the comparison of individualizing (Mácha's) romanticism and depersonalizing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk a literatura