Theses 

Unconventional Monetary Policies and their Impacts on Liquidity of Czech Banking System – Tomáš Panýr

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Tomáš Panýr

Master's thesis

Unconventional Monetary Policies and their Impacts on Liquidity of Czech Banking System

Unconventional Monetary Policies and their Impacts on Liquidity of Czech Banking System

Anotácia: Diplomová práce analyzuje aktuální vývoj měnové politiky a zavádění nekonvenčních měnových nástrojů centrálními bankami v reakci na finanční krizi a následnou past likvidity. Pozornost je upřena primárně na kvantitativní uvolňování a devizové intervence a jejich transmisní mechanismy, pomocí kterých se měnové autority snaží naplňovat svůj primární cíl v podobě cenové stability v situaci nulových úrokových sazeb a nefunkční standardní úrokové transmise. Hlavním cílem práce je propojení nekonvenční měnové politiky a likvidity bankovního systému a vysvětlit jejich úzký vztah. Analytická část se zaměřuje na specifický příklad české ekonomiky a implementaci devizových intervencí Českou národní bankou a jejich vlivu na uvolnění měnových podmínek a další nárůst přebytečné likvidity bankovního sektoru.

Abstract: The master's thesis analyzes the current development of the monetary policy and the implementation of the unconventional monetary instruments by the central banks in response to the financial crisis and a subsequent liquidity trap. Attention is primarily focused on quantitative easing and foreign exchange interventions and their transmission mechanisms by which the monetary authorities seek to fulfill their primary objective in terms of price stability in a zero interest rate environment and a non-functioning standard interest rate transmission. The main objective of the thesis is to link the unconventional monetary policy and the liquidity of the banking system and to explain their close interaction. The analytical part focuses on a specific example of the Czech economy and the implementation of foreign exchange interventions by the Czech National Bank and their influence on the easing of monetary conditions and a further increase in the liquidity of the banking sector.

Kľúčové slová: nekonvenční měnové nástroje, transmisní mechanismy, kvantitativní uvolňování, devizové intervence, přebytek likvidity, Česká národní banka

Keywords: unconventional monetary tools, transmission mechanisms, quantitative easing, foreign exchange interventions, excess liquidity, Czech National Bank

Jazyk práce: English

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
  • Vedúci: Karel Brůna
  • Oponent: František Obešlo

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74473


Hore | Aktuálny dátum a čas: 27. 5. 2019 13:43, 22. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz