Jaroslava Kopfová

Bakalářská práce

Implementace Etického kodexu zaměstnance na příkladu Horských lázní Karlova Studánka

Implementation of the Code of Ethics Employee through an Example of Mountainous Spa Karlova Studánka
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na etiku podnikání z pohledu společenské odpovědnosti firem a z pohledu etického kodexu, jako nástroje etického řízení. Na příkladu státního podniku Horské lázně Karlova Studánka zkoumá soulad Etického kodexu zaměstnance a jednání zaměstnanců při práci s klienty. Pojednává o způsobu implementace Etického kodexu zaměstnance do systému řízení daného subjektu, přičemž sleduje …více
Abstract:
This thesis is focused on ethics in business from the perspective of corporate social responsibility and from perspective of the Code of Ethics as an instrument of ethical management. It examines Code of Ethics compliance with actions of employees working with clients of the spa Karlova Studánka spa resort. Implementation of the Code of Ethics into the organization management system and monitored quality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016
Zveřejnit od: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Svatava Navrátilová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kopfová, Jaroslava. Implementace Etického kodexu zaměstnance na příkladu Horských lázní Karlova Studánka. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace