Jakub Dušek

Bachelor's thesis

Úloha a role sociální sítě a její vliv na volební preference

The role of social networks and its impact on electoral preferences
Abstract:
Cílem práce je zjistit, jakým způsobem vnímají politické strany úlohu a roli sociálních sítí a jak jich využívaly ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2013. Především se práce zaměřuje na předvolební kampaně stran a jejich porovnání z pohledu efektivity. Výzkum je proveden formou řízených rozhovorů s představiteli osmi nejúspěšnějších stran dle volebních výsledků v roce 2013. Rozhovory udávají …more
Abstract:
The objective of this bachelor thesis is the analysis of political parties' perception of the important role of social networks and its impact on the parliamentary elections 2013. The focus of this thesis is primarily on election campaigns and comparison of political parties in terms of campaign efficiency. Research was performed as structured interviews with representatives of eight most successful …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 11. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2014
  • Supervisor: Zdenka Vostrovská
  • Reader: Daniel Váňa

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/59795