Mgr. Michal Jaroš

Bakalářská práce

Geneze ložisek uranu ve strážecké oblasti

The origin of uranium deposits in Straz ore district
Anotace:
Předložená práce je zaměřená na genezi ložisek uranu ve strážecké oblasti. První část práce si klade za cíl stručně shrnout poznatky o vzniku ložiska v severočeské křídě. Druhý oddíl obsahuje stručný přehled moderních názorů na vznik pískovcových ložisek uranu a jejich základní rozdělení podle genetických faktorů. Na základě porovnání obou částí práce lze studované ložisko zařadit k hlavním typům pískovcových …více
Abstract:
This work deals with the origin of uranium in Straz ore district. First part is aimed at the summary of informations about the origin of uranium in the north-bohemian Cretaceous. The second part contains overview of modern opinions of the sandstone hosted deposits, and partition of this type. Based on the comparison of this two parts of the work can be Straz ore district classify as the type of sandstone …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geologie / Geologie

Práce na příbuzné téma