Tomáš Sedliak

Diplomová práce

Marketingový mix v pojišťovnictví a analýza současné marketingové strategie České pojišťovny

Marketing mix in insurance industry and the analysis of current marketing strategy of Česká pojišťovna
Anotace:
Diplomová práce analyzuje současnou marketingovou strategii České pojišťovny. Konkrétně se zaměřuje na změny, které proběhly během "Podzimní ofenzívy 2011". Postupně jsou popsány inovace pojistných produktů, marketingové komunikace a distribučního oddělení České pojišťovny. Pozornost je věnována i tvorbě cen pojištění. V teoretické části jsou charakterizovány jednotlivé složky marketingového mixu a …více
Abstract:
This thesis is analysing the current marketing strategy of Česká pojišťovna. In particular, it is focused on changes which were realised during the marketing campaign named "Podzimní ofenzíva 2011". There are described innovations of products of insurance, marketing communication and distribution department of Česká pojišťovna. The attention is also dedicated to the creation of insurance prices. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2012
  • Vedoucí: Jaroslav Daňhel
  • Oponent: Lukáš Štěpánek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32958

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví