Mgr. Tibor Sedláček, Ph.D.

Disertační práce

Religiozita v Urkeši: Segment raného náboženstva Churritov

Religiosity in Urkesh: The Segment of an Early Religion of the Hurrians
Abstract:
Urkesh was situated in the territory of today’s Habur region in the north-eastern Syria, and it belonged to the significant urban centres in this area. It is evidenced in the sources mainly from the last quarter of the third millennium BC. Several findings show that the city was by Hurrian’s character and this linguistic-ethnic element played a very important role there. Furthermore, significant Akkadian …více
Abstract:
Urkeš, ktorý bol situovaný na území cháburského regiónu v dnešnej severovýchodnej Sýrii, patril v tejto oblasti medzi významné mestské centrá, o čom sú doklady najmä z poslednej štvrtiny 3. tisícročia pred n. l. Viaceré nálezy dokazujú, že mesto bolo churritského rázu a že tento jazykovo-etnický prvok tu zohrával veľmi významnú úlohu. Okrem toho sú doložené aj značné akkadské vplyvy. Cieľom práce je …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 9. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Václav Blažek, CSc., prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Filozofie (čtyřleté) / Religionistika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.