Martina KOUBOVÁ

Diplomová práce

Srovnání procenta tělesného tuku u studentů učitelství prvního stupně ZŠ s šetřením z roku 2005 pomocí bioelektrické impedance horních končetin

Práce je k nahlédnutí na katedře TV a sportu ul. Na Sádkách.

Comparison body fat at student's elementary school teaching with survey from the 2005 year by the help of bioelectrical impedance of upper extremities
Anotace:
Obezita je v dnešní době jedno z velice diskutovaných témat, jakožto vysoce vážný zdravotní problém. Diplomová práce se zabývá tím, kolik procent tělesného tuku mají studenti Učitelství pro 1. stupeň základních škol Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a výsledky jsou srovnávány s šetřením z roku 2005. Výzkum podstoupilo 114 studentů, z toho 8 mužů a 106 žen. Měření probíhalo …více
Abstract:
Obesity is nowadays one of the very topics discussed as a highly serious health problem. This thesis is concerned with the percentage of body fat have student teachers for 1st Primary Schools Faculty of Education, University of South Bohemia in Czech Budejovice and the results are compared with the survey in 2005. Research underwent 114 students, of which 8 were men and 106 women. Measurements were …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2012
Zveřejnit od: 20. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Radek Vobr, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOUBOVÁ, Martina. Srovnání procenta tělesného tuku u studentů učitelství prvního stupně ZŠ s šetřením z roku 2005 pomocí bioelektrické impedance horních končetin. Č. Bud., 2012. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.12.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 20. 12. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses d8gwlc d8gwlc/2
3. 5. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.