Theses 

Komparativní analýza překladu dialektismů v Hroznech hněvu – Lukáš JANIČÍK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lukáš JANIČÍK

Bakalářská práce

Komparativní analýza překladu dialektismů v Hroznech hněvu

Comparative analysis of the translation of dialectisms in The Grapes of Wrath

Anotace: Bakalářská práce se zabývá problematikou překládání dialektismů v beletrii. Analyzovaným textem je sociálně kritický román Johna Steinbecka Hrozny hněvu, v němž je dialekt primárním prostředkem ve vyprávění příběhu. Teoretická část práce nejdříve poskytuje základní teoretický pohled na obecnou translatologii, dále definuje základní pojmy, kterými jsou dialekt, sociolekt, žargon, slang, profesní mluva a argot, a v neposlední řadě představuje několik překladatelských řešení pro překlad dialektu v beletrii. V práci nechybí kritická a stylistická analýza Hroznů hněvu, během níž jsou představena také některé interpretační hlediska románu. Samostatnou podkapitolu tvoří reakce dobové kritiky na první překlad románu, která je prokládána obrannými stanovisky překladatele. Důležitou část práce tvoří textová analýza, která na vybraných úryvcích z Hroznů hněvu zkoumá jazykové odchylky od spisovného jazyka, a to nejprve na originálním textu a poté v jednotlivých překladech.

Abstract: This bachelor thesis deals with the problematic nature of translating dialectical language in literature. The analyzed text is John Steinbeck?s social novel, The Grapes of Wrath, in which the unique dialect used by the characters plays a significant role in the narration of the story. The thesis includes the basic theoretical view of translatology, the definitions of certain fundamental terms (dialect, sociolect, jargon, slang, argot, professional slang) and discusses various methods of translating dialect in literature. A critical and stylistic analysis of The Grapes of Wrath is also considered, which also comprises of different interpretations of the novel. Reactions of contemporary critics on the first Czech translation of the novel constitute a separate subchapter. A significant portion of the thesis consists of the textual analysis, which examines non-standard language markers on selected extracts from the original text of The Grapes of Wrath and its individual Czech translations.

Klíčová slova: dialekt, Hrozny hněvu, Radoslav Nendál, Vladimír Procházka, John Steinbeck, translatologie, překlad, komparativní analýza

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Pavlíková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

JANIČÍK, Lukáš. Komparativní analýza překladu dialektismů v Hroznech hněvu. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 22:55, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz