Mgr. Klára Dostálová

Bakalářská práce

Analýza učebních úloh zaměřených na práci s mapou

Analysis of learning tasks focused on map using
Anotace:
Bakalářská práce „Analýza učebních úloh zaměřených na práci s mapou“ se zabývá učebními úlohami ve vybraných učebnicích a pracovních sešitech pro výuku zeměpisu. V teoretické části nalezneme poznatky o dosavadním stavu poznání problematiky a dále objasnění stěžejních pojmů. Výzkumnou část tvoří analýza učebních úloh ve vybraných učebnicích a pracovních sešitech zeměpisu. Zvláštní pozornost je věnována …více
Abstract:
Following bachelor thesis: "The analysis of learning tasks designed to Analysis of learning tasks focused on map using" is focused on learning tasks in selected textbooks and worksheets for geography education. Knowledge of the current state of understanding of the issues followed by the clarification of key concepts can be found in the theoretical part. The research part include analyse of learning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Gorčíková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta