Mgr. Klára Dostálová

Bachelor's thesis

Analýza učebních úloh zaměřených na práci s mapou

Analysis of learning tasks focused on map using
Abstract:
Bakalářská práce „Analýza učebních úloh zaměřených na práci s mapou“ se zabývá učebními úlohami ve vybraných učebnicích a pracovních sešitech pro výuku zeměpisu. V teoretické části nalezneme poznatky o dosavadním stavu poznání problematiky a dále objasnění stěžejních pojmů. Výzkumnou část tvoří analýza učebních úloh ve vybraných učebnicích a pracovních sešitech zeměpisu. Zvláštní pozornost je věnována …more
Abstract:
Following bachelor thesis: "The analysis of learning tasks designed to Analysis of learning tasks focused on map using" is focused on learning tasks in selected textbooks and worksheets for geography education. Knowledge of the current state of understanding of the issues followed by the clarification of key concepts can be found in the theoretical part. The research part include analyse of learning …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2013
  • Supervisor: Mgr. Kateřina Gorčíková, Ph.D.
  • Reader: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta