Dagmar Gajarová

Bachelor's thesis

Cash pooling a kontokorent ve finanční analýze

Cash pooling and overdraft in financial analysis
Anotácia:
Cílem této práce je poukázat na vliv cash poolingu a kontokorentu na vybrané ukazatele finanční analýzy a navrhnout možnosti, jak by bylo možné se s tímto vlivem na hodnotu vybraných ukazatelů finanční analýzy vypořádat. Teoretická část práce se zabývá představením nástrojů cash pooling a kontokorent, uvedením vybraných ukazatelů finanční analýzy, které jsou výrazně ovlivněny těmito nástroji a navržením …viac
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to point out the influence of cash pooling and overdraft on selected indicators of financial analysis and to suggest possibilities how it would be possible to deal with this influence on the value of selected indicators of financial analysis. The theoretical part of the thesis deals with the introduction of cash pooling and overdraft tools, the introduction of selected …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 10. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2020
  • Vedúci: Lucie Rudolfová
  • Oponent: Tatiana Škerlíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80635

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / odbor:
Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku

Práce na příbuzné téma