Ing. Michal Jablonski, Ph.D.

Disertační práce

Utilisation of spectral and time-domain prior knowledge in the quantitative analysis of in vivo magnetic resonance spectroscopy signals

Utilisation of spectral and time-domain prior knowledge in the quantitative analysis of in vivo magnetic resonance spectroscopy signals
Anotace:
Hlavní problémy v kvantitativní magnetickorezonanční spektroskopii in vivo jsou spojeny s reprodukovatelností a kvalitou kvantifikace a také s artefakty, které mohou ovlivnit meřený signál. Tyto výzvy jsou popsány v úvodní časti práce. Praktická čast práce popisuje možná řešení těchto problemů využitím apriorní znalosti. Byl navržen a implementován systém pro lepši organizaci studií a uchovávání využité …více
Abstract:
The main problems in quantitative in vivo magnetic resonance spectroscopy are related to the quantitation reproducibility, quantitation quality and the artefacts which could influence the acquired signal. The mentioned challenges are described in the introductory part of this work. The practical part of this thesis provides solutions to those MRS challenges by application of prior knowledge. A system …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2018
  • Vedoucí: Ing. Zenon Starčuk, CSc.
  • Oponent: Dr. Władysław Węglarz, Dr. Vladimír Mlynárik

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Fyzika (čtyřleté) / Biofyzika

Práce na příbuzné téma