Bc. Erika Šimková

Diplomová práce

Sociální podnikání jako faktor sociálního začleňování

The Social Businessas as a factor of the social inclusion
Anotace:
Diplomová práce se zabývá konceptem sociálního podnikání a možnosti jeho uplatnění při začleňování osob se zdravotním postižením na trhu práce a do místního společenství. Hlavní výzkumná otázka zní: “Jakým způsob napomáhá koncept sociálního podnikání k začleňování osob se zdravotním postižením do místního společenství?“ Teoretická část práce se věnuje osobám se zdravotním postižením, konkrétněji osobám …více
Abstract:
This thesis deals with the concept of social business and employment possibilities in integrating people with disabilities into the labor market and the local community. The main research question is: How does the concept of social business helps to integrate people with disabilities into the local community? The theoretical part is devoted to people with disabilities, particularly those with mental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Magda Frišaufová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií