Zuzana ČERNÍNOVÁ

Bachelor's thesis

Adopce na dálku v ČR

Distance Adoption in the Czech Republic
Abstract:
První organizace, která zrealizovala adopci na dálku, byla již v roce 1950 americká organizace World Vision. V České Republice se adopce na dálku začíná dostávat do podvědomí v devadesátých letech. Tento projekt patří k druhům rozvojové spolupráce a jedná se v něm o pomoc dětem v rozvojových zemích, dosáhnout aspoň základního vzdělání. Školní docházka je pak takovému dítěti hrazena sponzorem, nebo …more
Abstract:
The first organization that implemented a distance adoption was in 1950 the U.S. organization World Vision. In the Czech Republic distance adoption began to come into consciousness in the nineties. This project belongs to the types of development cooperation and is there to help children in developing countries, to achieve at least basic education. School attendance is paid by the sponsor or adoptive …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 6. 2011
Accessible from:: 23. 6. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 8. 2011
  • Supervisor: RNDr. Tomáš Hoch, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ČERNÍNOVÁ, Zuzana. Adopce na dálku v ČR. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.6.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 23. 6. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta