RNDr. Vladimír Míč

Bakalářská práce

Hierarchické shlukování rozsáhlých množin vektorových dat

Hierarchical Clustering of Large Sets of Vector Data
Anotace:
Cílem práce bylo implementovat vybrané algoritmy hierarchického a nehierarchického shlukování množin vektorů. Tyto metody jsou porovnány s náhodným výběrem centroidů z datové množiny. Program je schopen zpracovávat velmi rozsáhlé množiny dat. Textová část obsahuje popis vybraných shlukovacích metod a odevzdanou implementaci.
Abstract:
The aim of the thesis was to implement chosen cluster analysis methods. These methods are compared with a random selection of centroids from a clustered set. Algorithms are able to analyze very big datasets. Thesis contains description of chosen methods and its implementation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Tomáš Homola, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Michal Batko, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Matematická informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.