Marika PECHOVÁ

Bachelor's thesis

Current relations between Aborigines and dominant Australian culture

Current relations between Aborigines and dominant Australian culture
Abstract:
The aim of this thesis is to present current relations between Aborigines and the dominant Australian culture. The emphasis is put mainly on the current situation in Australia but the thesis also describes the history and relations between indigenous and non-indigenous populations in the past. The thesis is divided into four main parts. The first part presents basic geographic, demographic and economic …more
Abstract:
Cílem této práce je představit soudobé vztahy mezi australskými domorodci a moderní australskou kulturou. Důraz je kladen hlavně na nynější situaci v Austrálii, ale práce také popisuje historii Austrálie a vztahy mezi původními obyvateli a moderním obyvatelstvem Austrálie v minulosti. Práce je rozdělena na čtyři hlavní části. První část představuje základní geografické, demografické a ekonomické údaje …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2012
Accessible from:: 30. 4. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: David Eugene Franklin, B. A.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PECHOVÁ, Marika. Current relations between Aborigines and dominant Australian culture. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická