Marika PECHOVÁ

Bakalářská práce

Current relations between Aborigines and dominant Australian culture

Current relations between Aborigines and dominant Australian culture
Abstract:
The aim of this thesis is to present current relations between Aborigines and the dominant Australian culture. The emphasis is put mainly on the current situation in Australia but the thesis also describes the history and relations between indigenous and non-indigenous populations in the past. The thesis is divided into four main parts. The first part presents basic geographic, demographic and economic …více
Abstract:
Cílem této práce je představit soudobé vztahy mezi australskými domorodci a moderní australskou kulturou. Důraz je kladen hlavně na nynější situaci v Austrálii, ale práce také popisuje historii Austrálie a vztahy mezi původními obyvateli a moderním obyvatelstvem Austrálie v minulosti. Práce je rozdělena na čtyři hlavní části. První část představuje základní geografické, demografické a ekonomické údaje …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
Zveřejnit od: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: David Eugene Franklin, B. A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PECHOVÁ, Marika. Current relations between Aborigines and dominant Australian culture. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická