Bc. Ondřej Svoboda

Master's thesis

Internetový marketing prostřednictvím výkonnostní PPC reklamy ve vybrané firmě

Internet marketing trough performance PPC ad in selected company
Abstract:
V diplomové práci bude řešena problematika PPC kampaní u společnosti BSH Domácí spotřebiče s.r.o. na českém trhu. Zpracovávané téma představuje významný přínos a aktualizaci v současných i budoucích podnikatelských aktivitách podniku. Při zpracování vybraného tématu budou shromažďovány a analyzovány dostupné informace o řešených problémech ve výše zmíněné oblasti internetové reklamy, především pak …more
Abstract:
The diploma work will deal with the issue of PPC campaigns of BSH Domácí spotřebiče s.r.o. in the Czech market. Processed topic represents significant and future business activities of the company. When processing a selected topic will be collected and analysed available information on the problems solved in the aforementioned area of internet advertising, especially PPC advertising systems Sklik and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2014
  • Supervisor: PhDr. Ladislav Lašek
  • Reader: PhDr. Marie Koubová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication