Jan Petránek

Bakalářská práce

Poskytování a vyhledávání zpětné vazby v rámci manažerské pozice: kvalitativní studie

Feedback giving and feedback seeking within a managerial position: qualitative study
Anotace:
Cílem bakalářské práce je kvalitativně zmapovat proces, smysl a výzvy v poskytování a vyhledávání zpětné vazby v rámci práce manažerů a vedoucích týmů napříč ekonomickými sektory. Práce se zaměřuje na úskalí poskytování zpětné vazby, podávání konstruktivní kritiky správným způsobem a v neposlední řadě se práce věnuje destruktivní kritice na pracovištích, se kterou mají manažeři zkušenosti. V práci …více
Abstract:
The aim of the Bachelor thesis is to qualitatively map the process, meaning and challenges in giving and seeking feedback within the work of managers and team leaders across economic sectors. The thesis focuses on the possible problems of giving feedback, providing constructive criticism in the right way and also the thesis contains destructive criticism in the workplace that the managers have experienced …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 2. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: Marek Vich
  • Oponent: Václav Cejthamr

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80469