Bc. Simona Pavlů

Bakalářská práce

Komunikace ve výuce mezi lektorem a účastníkem na univerzitě třetího věku

Communication during Lessons between a Lecturer and a Participant at University of the Third Age
Anotace:
Bakalářská diplomová práce pojednává o výukové komunikaci na univerzitě třetího věku. Jejím cílem je zjistit, jak probíhá komunikace mezi lektorem a účastníkem na univerzitě třetího věku. Teoretická část je rozdělena na dvě části. První z nich je zaměřena na univerzity třetího věku a jejich účastníky – lektora a seniora, zatímco druhá část se zabývá výukovou komunikací. Empirická část představuje výsledky …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the teaching communication at The University of the Third Age. The aim is to elaborate how the communication between the lecturer and the participant of The University of the Third Age appears. The theoretical part is divided into two parts. The first section is focused on The University of the Third Age and its participants – the lecturer and seniors, whereas the second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Klára Harvánková
  • Oponent: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta