Mgr. Alena Bordovská

Bakalářská práce

Težba uhlí na Frenštátsku? (analýza dosavadních názorů)

Coal mining in Frenštát pod Radhoštěm Region? (the analysis of present opinions)
Anotace:
Úvodní kapitoly bakalářské práce se zaměřují na vývoj těžby černého uhlí na území České republiky, přičemž podrobněji je popsán Ostravsko-karvinský revír. Hlavním obsahem této práce je problematika těžby černého uhlí v Beskydech, je kladen důraz na analýzu především negativních dopadů těžby černého uhlí na tuto oblast z hlediska fyzicko-geografického i sociálně-ekonomického. Praktickou část práce tvoří …více
Abstract:
The introducy chapters of the thesis focuses on the development of coal minig in the Czech Republic especially Ostrava-Karviná district is decribed in more details. The main concern of this work is the extraction of coal in Beskydy, where the emphasis is on analysis, the negative impacts of coal mining in this area in terms of physical-geographical and socio-economical. The practical part consists …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Machek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta