Bc. Lenka Filipová

Diplomová práce

Úmluva o kazetové munici jako nástroj prevence a redukce užívání kazetové munice

The Convention on Cluster Munitions as a tool for preventing and reducing the use of cluster munitions
Anotace:
Úmluva o kazetové munici vstoupila v platnost v roce 2010. Úmluva zakazuje výrobu, skladování a přepravu kazetové munice. Autorka aplikuje teorii kontroly zbrojení Stuart Crofta a konfrontuje prezentovanou typologii s aktuálním stavem mezinárodní kontroly zbrojení, kterou představuje Úmluva o kazetové munici. Autorka dochází k závěru, že předložená typologie není dostatečnou a předkládá argumenty pro …více
Abstract:
The convention on Cluster Munitions came into force in 2010. The Convention prohibits the production, holding and transfer of cluster munitions. The author applies the theory of arms control by Stuart Croft and tries to confront Croft’s typology with current state of international arms control, presented by the Convention on Cluster Munitions. Author comes to a conclusion that the typology is not sufficient …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy

Práce na příbuzné téma