Bc. Jakub Strýček

Bakalářská práce

Didaktické hry a aktivizující výukové metody v praktickém vyučování pro obory pozemního stavitelství

Didactic games and activating teaching methods in practical lessons for the field of building construction
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zavést některé aktivizující metody a didaktické hry do výuky praktického vyučování a tak poukázat na jejich výhody. Tato bakalářská práce je zaměřena pro obory pozemního stavitelství. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy aktivita žáka, výukové metody a aktivizující metody, didaktické hry a praktické vyučování. Praktická část …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to introduce some activating methods and didactic games into practical lessons and thus to show their advantages. This bachelor thesis is focused on the field of building construction. The thesis consists of theoretical and practical part. The theoretical part explains the concepts of pupil activity, teaching methods and activating methods, didactic games and practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Jan Válek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta