Theses 

Didaktické hry a aktivizující výukové metody v praktickém vyučování pro obory pozemního stavitelství – Bc. Jakub Strýček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jakub Strýček

Bakalářská práce

Didaktické hry a aktivizující výukové metody v praktickém vyučování pro obory pozemního stavitelství

Didactic games and activating teaching methods in practical lessons for the field of building construction

Anotace: Cílem bakalářské práce je zavést některé aktivizující metody a didaktické hry do výuky praktického vyučování a tak poukázat na jejich výhody. Tato bakalářská práce je zaměřena pro obory pozemního stavitelství. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy aktivita žáka, výukové metody a aktivizující metody, didaktické hry a praktické vyučování. Praktická část je rozdělena na část analýzu výchozího stavu, návrh aktivizujících metod, dále aplikaci a reflexi. Obsahem praktické části byl návrh aktivizujících metod a didaktických her, které byly použity ve výuce odborného výcviku. Po aplikaci byla zjištěna zpětná vazba, ze které byly vyvozeny závěry.

Abstract: The aim of the bachelor thesis is to introduce some activating methods and didactic games into practical lessons and thus to show their advantages. This bachelor thesis is focused on the field of building construction. The thesis consists of theoretical and practical part. The theoretical part explains the concepts of pupil activity, teaching methods and activating methods, didactic games and practical lessons. The practical part is divided into the part of analysis, design of activation methods, application and reflection. The content of the practical part was the design of activation methods and didactic games, which were used in the practical training. Feedback, from which the conclusions were subsequently drawn, was found after application.

Klíčová slova: Aktivizující metody, didaktické hry, praktické vyučování, odborný výcvik, aktivita žáka, žák, učitel, vyučování, pozemní stavitelství

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Jan Válek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 09:12, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz