Eliška PIPPENBACHEROVÁ

Diplomová práce

Tvořivost ve výuce slovních úloh s využitím interaktivní tabule v matematice na 1. stupni ZŠ. Creativity in teaching verbal role using interactive whiteboards in matematics at Primary School.

Creativity in teaching verbal role using interactive whiteboards in matematics at Primary School.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tvořivostí ve výuce slovních úloh s využitím interaktivní tabule v matematice na 1. stupni ZŠ. Cílem diplomové práce je vytvoření souboru slovních úloh s využitím interaktivní tabule. Teoretická část se zaměřuje na interaktivní tabuli a problematiku slovních úloh. Dále je zmíněna vzdělávací oblast Matematika a její aplikace z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání …více
Abstract:
Diploma thesis deals with the creativity in the teaching of verbal role using the interactive whiteboard in mathematics at the 1st elementary school. The goal of the thesis is a set of verbal role using an interactive whiteboard. The theoretical part focuses on the interactive whiteboard and the problems of verbal role. It is also mentioned educational field Mathematics and its applications of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 2. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. RNDr. Jan Melichar, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PIPPENBACHEROVÁ, Eliška. Tvořivost ve výuce slovních úloh s využitím interaktivní tabule v matematice na 1. stupni ZŠ. Creativity in teaching verbal role using interactive whiteboards in matematics at Primary School.. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta