Bc. Barbora MALKUSOVÁ

Bakalářská práce

Rodina a příbuzenství u Romů/Cikánů: Případ Jindřichova Hradce

Roma/Gypsies family and kinship in Jindřichův Hradec
Anotace:
Moje práce se zabývá rodinou a příbuzenstvím u Romů/Cikánů a chápání těchto pojmů z hlediska sledované skupiny. Terénní výzkum jsem prováděla v sociálně vyloučené lokalitě "Šindelna" v Jindřichově Hradci. Používala jsem kvalitativní metody hlavně zúčastněné pozorování a polostrukturované rozhovory.
Abstract:
My thesis is about understanding of terms kinship and family among Roma/Gypsies. I did my field research in socially excluded locality "Šindelna" in Jindřichův Hradec. I used qualitative methods mainly participant observation and semistructured interviews.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Jakoubková Budilová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MALKUSOVÁ, Barbora. Rodina a příbuzenství u Romů/Cikánů: Případ Jindřichova Hradce. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 26. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Antropologie / Sociální a kulturní antropologie