Bc. Juraj Galbavý

Diplomová práce

Generování náhodných dat z biometrických údajů

Generating random numbers from biometric data
Abstract:
The master thesis deals with the use of biometric data for the generation of random data. Existing works, which discuss this problem, are analyzed. The focus is on voice biometrics and the comparison of two voice records. Methods for the estimation of noise entropy in this data are also discussed. A desktop application has been implemented to demonstrate the generation of random data from voice biometrics …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá využitím biometrických údajov na generovanie náhodných dát. Analyzuje existujúce práce diskutujúce tento problém. Zameriava sa na hlasovú biometriu a na porovnávanie dvoch hlasových záznamov. Ďalej diskutuje metódy pre odhad entropie šumu v týchto dátach. V rámci práce bola implementovaná desktopová aplikácia na demonštráciu generovania náhodných dát z hlasovej biometrie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2019
  • Vedoucí: Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Jan Bouda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace