Bc. Markéta Chumchalová

Master's thesis

Komunikace na sociálních sítích: Online interakce partnera a nespokojenost ve vztahu

Communication on social networking sites: Partner's online interactions and relationship dissatisfaction
Abstract:
Kvalitativní studie se zaměřuje na interakce na sociálních sítích, které se podílí na konstrukci vnímané nespokojenosti v partnerských vztazích. Základem je tematická analýza rozhovorů s respondenty ve věku mladé dospělosti, kteří udržují dlouhodobý vztah a sdílí s partnerem domácnost. Jako klíčová se jevila témata týkající se zasahování sociálních sítí do společně tráveného času, důrazu na soukromí …more
Abstract:
Qualitative study is focused on interactions on social networking sites which can participate in a process of construction of a perceived dissatisfaction in romantic relationships. It is based on the thematic analysis of interview with respondents in the age of young aduldhood, who are in a long term relationship and share home with their partner. The key topics were those which dealed with the social …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Lenka Dědková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lukas Blinka, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií