Bc. Jan BÍNA

Diplomová práce

Optimalizace měření teploty v jaderném reaktoru

Optikalization of temperature measurement in nuclear reactor
Anotace:
Ve své diplomové práci se zabývám měření teploty na primárním okruhu lehkovodních jaderných reaktorů. Má práce seznamuje nejprve s obecnými metodami měření teploty, jak už v technické praxi tak v reálném životě. V další části podrobně popisuji dosavadní způsoby měření teploty na primárním okruhu jaderné elektrárny. Dále se zabývám typy nejpoužívanějších termoelektrických článků a odporových teploměrů …více
Abstract:
I my thesis deal with a temperature in the primary circuit of light water nuclear reactors. My work first introduces the general methods of measuring the temperature, as in the technical and practical life. In the next part will discuss the current methods of measurement in the primary circuit of nuclear power plants. Another part I deal with the most common types of thermocouples and resistance thermometers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011
Identifikátor: 40669

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jana Jiřičková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BÍNA, Jan. Optimalizace měření teploty v jaderném reaktoru. Plzeň, 2011. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 09. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Elektroenergetika