Bc. Veronika Hadravová

Bakalářská práce

Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky: Případová studie Mongu

Foreign Development Cooperation of the Czech Republic. The case study: Mongu
Anotace:
Rozvojová spolupráce je plnohodnotnou součástí zahraniční politiky České republiky. V první části se práce věnuje jejímu vývoji. Důrazem je kladen na Zambii, která je dlouhodobým příjemcem české rozvojové pomoci. Praktickou část tvoří případová studie rozvojového projektu Centrum učňovských kurzů pro sociálně ohroženou mládež Mongu, realizovaného organizací Njovu, o. p. s. Cílem je analyzovat efektivitu …více
Abstract:
Development cooperation is a fully-fledged part of the foreign policy of the Czech Republic. The first part of the thesis deals with its overall evolution. The emphasis is on Zambia, a long-term recipient of Czech development aid. The practical part is a case study of the development project Vocational Training Centre for Vulnerable Youths Mongu, implemented by Njovu organisation. The aim is to analyze …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Josef Oriško, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií