Ivana Marešová

Bakalářská práce

Reforma účetnictví veřejného sektoru v České republice

The accounting reform in the Czech republic
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je popsat účetní reformu veřejného sektoru, která nyní probíhá v České republice. Vzhledem k tomu, že je tato reforma velmi rozsáhlá, jsou v této práci uvedeny a popsány jen nejdůležitější reformní kroky. Dále se práce zabývá Centrálním systémem účetních informací státu a praktickými dopady reformy účetnictví státu na konkrétní vybranou účetní jednotku.
Abstract:
The aim of this bachelor's thesis is to describe accounting reform, which is now implementing in Czech republic. Given that this reform is very extensive, only the most important reform measures are listed and described in this work. The thesis also deals with the central system of state accounting information and the practical impact of the reform of state accounting on a specific selected entity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: Michal Svoboda
  • Oponent: Miroslav Hálek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32813