Bc. Petra Machová

Diplomová práce

Rozdíly ve financování sociálních služeb pro seniory v České republice na úrovni obcí a městských částí, z pohledu úředníků krajských úřadů

Difference in Funding of Social Services for Seniors in the Czech Republic on the Level of Municipal Corporations and Urban Neighborhoods from the Point of View of Officers of Regional Authorities
Anotace:
Cílem práce je zjistit názory a postoje krajských zastupitelů a úředníků krajských úřadů na existující rozdíly v neinvestičních výdajových stránkách rozpočtů obcí nebo městských částí s rozšířenou působností na sociální služby pro seniory. V teoretické části práce se věnuji vysvětlení pojmů „sociální služby,“ „senior,“ „obec nebo městská část s rozšířenou působností, jejich rozpočet a výdajová politika …více
Abstract:
The goal of the work is to find opinions and positions of a municipal council and officers of regional authorities on existing differences in non-investment expenditure budgets of municipalities or urban neighborhoods with extended activities on social services for seniors. In a theoretical part of the thesis conceptions “social services”, “senior”, “municipality or urban neighborhoods with extended …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vendula Faktorová, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií