Theses 

Extremismus - současný sociálně patologický jev v české společnosti – Ing. Denisa Skřivanová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Denisa Skřivanová

Bakalářská práce

Extremismus - současný sociálně patologický jev v české společnosti

Extremism - The current socio-pathological phenomenon in Czech society

Anotace: Práce se pokouší popsat celou českou extremistickou scénu. V úvodu je čtenář seznámen s Ústavou ČR, dále je vysvětlen pojem politická strana, popsán její vznik, zánik a některé další situace. V práci je dále popisován extremismus, popsána jeho definice a poté se práce přesouvá na činnost extremistických skupin, ať se již jedná o skupiny krajně levicové, nebo pravicové. Praktická část zahrnuje důkladné zmapování situace na české scéně, dále úhrn a skladbu trestných činů s extremistickým podtextem v České republice za období 2006-2010, typický profil pachatelů a některé příklady těchto trestných činů.

Abstract: This bachelor thesis tries to describe the whole extremism scene. At the beginning is introduced the Czech constitution to the reader, it further explains terms like political party, its origin, termination and so on. The thesis conveys extremism, its definition and then it deals with activity of left and right side extremist parties. Analytical part contains an in-depth description of situation at the Czech scene, continues with amount and structure of crimes with an extremist subtext in the Czech Republic in the years 2006-2010, typical profile of offenders and some examples of crimes.

Klíčová slova: extremismus, krajně levicové skupiny, krajně pravicové skupiny, listina základních lidských práv a svobod, politický systém ČR, protiprávní jednání, trestná činnost

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 07:53, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz