Bc. Bianca Seppová

Bakalářská práce

Případová studie přeshraniční spolupráce: Česká republika – Polsko v Euroregionu Nisa

The case study of cross-border cooperation: Czech Republic – Poland in the Nisa Euroregion
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá Evropskou územní spoluprací, kdy stěžejní část práce se věnuje programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko. Teoretická část práce představuje současnou podobu politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti v období 2014˗2020, včetně jejího financování v rámci víceletého finančního rámce. Druhá část práce charakterizuje Evropskou územní spolupráci …více
Abstract:
The following bachelor thesis deals with the European Territorial Cooperation. More specifically, the main part of thesis focuses on the Cross-border cooperation Interreg V-A Czech Republic and Poland. The theoretical part of the thesis reflects upon the current state of the Economic and Social Cohesion Policy in the programming period 2014-2020, including its financing under the terms of Multiannual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Marián Sekerák, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Marek Jetmar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.