Daniela Vágnerová

Bakalářská práce

Energetická politika EU a její vliv na energetický sektor ČR

European energy policy and its influence on the Czech energetic sector
Anotace:
Řešená problematika v bakalářské práci se týká vlivu evropské energetické politiky na český energetický sektor a možného vlivu nové energetické politiky na budoucnost našeho energetického hospodářství. Úvodní část je věnována porovnání energetických sektorů obou oblastí pomocí nejdůležitějších ukazatelů jako například produkce, importu, spotřeby a vývoje cen. Druhá kapitola se zabývá energetickou politikou …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with influence of European energy policy on the Czech energetic sector. The first chapter devotes to the comparison of both areas main indicators like production, import, consumption and prices. The second chapter of this bachelor thesis describes the European energy policy -- its development, core objectives and measures which has to be taken to reach these objectives. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2009
  • Vedoucí: Josef Bič
  • Oponent: Marie Popovová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/15696