Bc. Lenka Němcová

Diplomová práce

Přínos systému CRM v marketingovém řízení podniku

The Benefits of CRM in Marketing Management
Anotace:
Diplomová práce byla zpracována za účelem posouzení přínosů CRM systému pro vybranou společnost. Její součástí je analýza prostředí firmy, zhodnocení současné situace v oblasti prodeje a řízení vztahů se zákazníky. Na základě získaných informací je navržen vhodný softwarový produkt. Součástí práce je i finanční zhodnocení přínosu pro společnost, pokud se rozhodne pro implementaci systému.
Abstract:
This dissertation was elaborated with the aim of assessing the contribution made by the CRM system in a selected company. It includes an analysis of the firm's environment, an evaluation of the current situation in the areas of sales and customer relations. On the basis of the information gained, a suitable software product is. Another part of the work is a financial evaluation of the benefits for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Lukáš Trčka, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vlasta Smetanová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting